Otvorený program vytvorený pre úspech partnerov

SUSE One se skládá z tříúrovňové struktury a šesti oblastí specializace, které mají vaší firmě pomoci úspěšně prodávat a poskytovat nejlepší open source technologie a služby ve své třídě.

partner

Nikdy nebyl lepší čas stát se patnerem SUSE

01

Open Source je hnací silou digitální transformace

Linux a Kubernetes jsou pilíře digitální transformace a SUSE poskytuje špičkové řešení pro správu kontejnerových zátěží + nejpřizpůsobivější linuxové distribuce na světě svete.

02

Produkty SUSE jsou otevřené a interoperabilní

Odhalte nové příležitosti tím, že svým zákazníkům poskytnete flexibilitu pro transformaci jejich podnikání prostřednictvím produktů s otevřeným zdrojovým kódem, které spolupracují s dalším softwarem a umožňují inovace.

03

SUSE One přináší otevřenost a možnost volby

Vyberte si v programu svou cestu a vybavte svou organizaci technologiemi, školeními, nástroji a zdroji potřebnými k rozšíření podnikání v době, kdy se svět digitálně mění.

innovate
build
sell
services
manage
train

INNOVATE

BUILD

SELL

SERVICE

MANAGE

TRAIN

Úrovně partnerství SUSE

Všichni noví partneři vstupují do programu SUSE One na úrovni Silver a postup do úrovní Gold a Platinum se uskutečňuje v rámci každé ze šesti specializací splněním níže uvedených požadavků.

Partneři se mohou zúčastnit jedné nebo více specializací, přičemž pro získání specializace je nutné Gold nebo Platinum partnerství.

SUSE One

Benefity a požadavky partnerství SUSE

Silver
Požadavky
 • Ověřená organizace s dobrou obchodní pověstí
 • Registrace on-line a akceptace smlouvy o partnerském programu SUSE
Benefity
 • Přístup k portálu SUSE One Partner Portal a partnerskému Helpdesku
 • Stříbrné logo SUSE One
 • Certifikát SUSE One Silver
 • Bezplatné online školení o produktech a řešeních SUSE
 • Přístup k prodejním školením produktů SUSE/Presales Training
 • Přístup k marketingovým materiálům produktů SUSE
 • Důležitá oznámení a relevantní partnerská sdělení
 • Přístup k produktům/službám SUSE – ceníky pro firmy a IHVISV
 • Software pro omezené partnerské použití (NRF)
Gold
Požadavky
 • Splnění požadavků pro Silver úroveň
 • Úspěšné absolvování alespoň jedné certifikace SUSE Sales Specialist (SSS) certification
 • Úspěšné absolvování alespoň jedné certifikace SUSE Technical Sales Specialist (STSS) NEBO úspěšné absolvování jedné certifikace Technical Expert (SCA, SCE, SCx)
 • Požadují se platné nebo obnovené certifikáty (2 roky nebo méně pro SSS a STSS | 3 roky nebo méně pro SCA, SCE a SCx)

 

Pro některé specializace platí další požadavky, smlouvy a dohody

BUILD:

 • Dokončení/akceptace dohody o programu SUSE IHVISV
 • Musí poskytovat technickou podporu L1-L2 koncovým zákazníkům

MANAGE:

 • Úspěšné dokončení jedné akreditace partnerské podpory SUSE (SPSA)
 • Plně uzavřená smlouva SUSE MSP
 • Musí poskytovat technickou podporu L1-L2 koncovým zákazníkům

TRAIN:

 • Dokončení/akceptace dohody/ dodatku SUSE One Partner TRAIN (školení partnerů).
 • Musí mít minimálně dva certifikované instruktory SUSE
 • Může být zapotřebí více požadavků. Další informace naleznete v průvodci programem TRAIN
Benefity
 • Všechny výhody Silver úrovně
 • SUSE One Gold logo
 • SUSE One Gold certifikát
 • Uvedení v SUSE Partner lokátoru jako Gold partner
 • Přístup k obsahu technických/odborných školení a profesních certifikací SUSE
 • Přístup k technickým školením SUSE One Partner Academies
 • Přístup k balíčkům řešení SUSE One Partner
 • Přístup k technické podpoře partnera SUSE
 • Zvýšené limity na software pro partnerské použití (NFR)
 • Slevy na prémiovou podporu
 • Pozvánky/pasy na veletrh SUSECON a Partner Summit

SELL:

 • Přístup k registraci obchodů
 • 30 balíčků vstupenek technické podpory na základě certifikace oblasti řešení produktu

SELL/BUILD:

 • Přístup k pokrytí partnerského prodeje
 • Přístup k předprodejním technickým zdrojům

BUILD:

 • Přístup k ceníku IHVISV/OEM

MANAGE:

 • Přístup k ceníku MSP
 • Přístup k neomezené prioritní technické podpoře SUSE Partner 24×7

TRAIN:

 • Přístup ke kurzům eKit
 • Možnost přeprodávat kredity školení SUSE
Platinum
Požadavky
 • Splnění požadavků pro Silver a Gold úroveň
 • Úspěšné absolvování alespoň čtyř (4) certifikací SUSE Sales Specialist (SSS)
 • Úspěšné absolvování alespoň čtyř (4) certifikací SUSE Presales/Technical Sales Specialist (STSS)
 • Úspěšné absolvování alespoň čtyř (4) technických/expertních certifikací (SCA, SCA+, SCE, SCSD)
 • Certifikace musí držet minimálně dvě osoby
 • Požadují se platné nebo obnovené certifikáty (2 roky nebo méně pro SSS a STSS | 3 roky nebo méně pro SCA, SCE a SC)
 • Schválený obchodní plán a závazky týkající se příjmů
 • Pro některé specializace platí další požadavky, smlouvy a dohody

SELL:

 • Alespoň dvě osoby s technickými certifikáty (minimálně dva certifikáty celkem)

BUILD:

 • Pro některé výhody může být nutné dosáhnout ročního příjmu alespoň 1 milion USD.

MANAGE:

 • Úspěšné absolvování alespoň čtyř (4) akreditací SUSE Partner Support (SPSA).

TRAIN:

 • Musí mít minimálně tři certifikované instruktory SUSE.
 • Musí být schopen poskytovat obsah prostřednictvím virtuálního/eLearningu
Benefits
 • Všechny benefity úrovně Silver a Gold
 • SUSE One Platinum logo 
 • SUSE One Platinum certifikát 
 • Uvedení v SUSE Partner lokátoru jako Platinum partner
 • Přístup k dalším marketingovým materiálům
 • Pravidelné obchodní hodnocení Partner Advisory Board (na pozvání)
 • Zvýšené limity na software pro partnerské použití (NFR)
 • Přístup k podpoře na úrovni Platinum
 • Platinové slevy na prémiovou podporu
 • Další výhody uvedené v rámci specializací
 • Přístup k PM/technickým zdrojům

SELL:

 • Registrace/ochrana nabídky | Platinová úroveň (až 20 %)
 • Balíček 60 vstupenek technické podpory na základě certifikace oblasti řešení produktu

SELL/BUILD:

 • Přidělené pokrytí výkonného partnera
 • Přístup k předprodejním technickým zdrojům
 • Přístup k podpoře architektury řešení

BUILD:

 • Přístup k personalizovanému školení na míru
 • MDF (pouze na pozvání; plány na budoucí rozšíření)
 • Může mít nárok na prémiovou podporu/výhody služeb IHVISV

TRAIN:

 • Možnost přeprodávat kredity školení